Onderzoek

Samen met Maire Boers heb ik gewerkt aan dit onderdeel van ons dossier. We zijn op zoek gegaan naar artikelen en hebben deze samen geanalyseerd. Later hebben we ieder een lesidee bedacht waarvan tablets onderdeel waren.

http://www.klasse.be/leraren/37051/swipen-is-het-nieuwe-leren/

Voors

Tegens

- Met tablets kun je gedifferentieerd lesgeven

- Niet alle leraren hebben de technische bagage in huis om goed met tablets om te gaan.

- Tablets raken snel ingeburgerd. Docenten en leerlingen wennen er snel aan.

- De integratie van tablets vraagt extra voorbereiding, volgens sommige leraren.

- Je kunt met tablets audiovisuele media en actualiteit beter integreren in je lessen.

- Leerkrachten hebben schrik dat de apps niet zullen werken of dat het scherm op zwart gaat.

- Ze maken een individueel leerproces op maat mogelijk.

- De competentie van leerlingen wordt regelmatig overschat.  

- Tablets maken lessen boeiender en leuker, volgens leerlingen.

- Het verschil tussen het gebruik van tablets voor ‘fun’ of ‘leren’ wordt niet altijd ingezien.

- Leerlingen kunnen beter op hun eigen tempo werken.

- Leerlingen worden sneller afgeleid wanneer ze tablets gebruiken.

- Documenten zijn altijd en overal beschikbaar. Zo wordt huiswerk maken prettiger.

 

- Tablets hebben een positief effect op het welbevinden van de leerlingen. Ze dragen zo bij tot een krachtige leeromgeving.

 

- De betrokkenheid van leerlingen, tijdens het gebruik van tablets in de les, stijgt.

 

http://www.klasse.be/leraren/40512/ik-ben-al-blij-dat-ik-met-een-digibord-kan-werken/

Voors

Tegens

- Leraren hoeven niet langer met de hele klas naar een computerlokaal, maar kunnen bijvoorbeeld tablets naar de klas halen.

- Sommige leraren hebben koudwatervrees.

- ICT prikkelt leerlingen.

 

- Leraren kunnen zich gaan specialiseren in ICT en bijvoorbeeld tabletgebruik. Zo kunnen ze elkaar warm maken.

 

- Het gebruik van ICT is een andere manier van leren en biedt eindeloze mogelijkheden om te differentiëren.

 

- Je kunt door te werken met ICT op verschillende leerstijlen inspelen.

 

- Tablets zijn makkelijk te dragen en te verplaatsen.

 

http://www.klasse.be/leraren/29381/tablets-op-school-de-beste-app-is-de-leraar/

Voors

Tegens

- Geen gesleur met laptops en verlengkabels, maar gewoon meteen op internet via een tablet.

- ‘Leer je de leraar niet hoe hij ermee moet werken, dan is een tablet gewoon Blad Papier 2.0’

- Laptops en computers zorgen voor tijdverlies, omdat het lang duurt voordat ze zijn opgestart. Tablets zijn snel. Dat voorkomt dat leerlingen worden afgeleid.

- Nu zijn tablets nog leuk en motiverend, maar later horen ze toch bij de sleur van de les.

- Een tablet helpt leerlingen om aan de sterk veranderende leerplandoelstellingen en eindtermen te voldoen.

- Tablets mogen geen verplicht nummertje worden.

- Leerlingen vinden het leuk om met een tablet te werken. Het motiveert hen.

- Er moet twee keer geïnvesteerd worden: in een i-pad en in een motiverende coach.

- Tablets brengen variatie in de les.

- Leerlingen hebben vaak twee boeken naast elkaar nodig. Op een tablet is dit beeld niet voor elkaar te krijgen.

- Tablets kunnen een uitstekende tool worden om te differentiëren in de klas.

- Een verslag schrijven of een powerpointpresentatie maken kan niet op een tablet.

 

- Tablets zijn niet in staat om bijvoorbeeld dyslexieprogrammat’s op te draaien.

http://www.maurice.nl/2013/08/22/de-kern-van-d-revolutie-van-de-tablet-in-het-basisonderwijs/

Voors

Tegens

- Het ontwikkelen van de individuele talenten van het kind.

- Wordt vooral gebruikt om de lesstof in plaats van via een boek, digitaal te verspreiden.

- Maakt het voor een leerling gemakkelijk leerstof tot zich te nemen, waarvan de leraar weinig tot niets van weet.

- Het reeds bestaande curriculum dat op een andere manier wordt gegeven of geoefend.

- Een tablet is een prima apparaat om op allerlei soorten manieren zaken vast te leggen en te bewerken. Voorbeelden zijn: video-opnames, presentaties, mindmap, impressie, stripboek, demonstratie, e-boek en speciale app.

Hiermee kunnen leerlingen weergeven wat zij geleerd hebben, verslag doen van eigen (onderzoeks-) projecten en eigen ervaringen.

 

 

- De stof wordt goed verinnerlijkt omdat leerlingen de stof die zij geleerd hebben in een vorm moeten gieten waarbij ze wat ze geleerd hebben met anderen moeten delen.

 

- Leerrendement wordt vergroot.

 

- Leerlingen die de stof ontvangen, ondergaan dit op een doorgaans aansprekende manier.

 

- Leerlingen krijgen daardoor een veel grotere verscheidenheid aan kennis en vaardigheden tot zich vanuit vele kanten en niet meer vrijwel volledig vanuit de leerkracht.  Daarbij kunnen ze zelf weer geïnspireerd worden tot eigen projecten.

 

- Tablet verenigt wat specifieke apparaten konden in één device.

 

http://www.kennisnet.nl/themas/laptops-tablets/zin-en-onzin-over-tablets-op-school/

Voors

Tegens

- Motivatie, leersnelheid en leerprestatie neemt toe.

- Een tablet die indruist tegen de onderwijsprincipes van een docent of die niet duidelijk bijdraagt aan de prestaties van leerlingen, zullen de docenten links laten liggen of maar even gebruiken.

- Alleen bij goed, gericht en gedoseerd gebruik.

- Onvoldoende uitgedaagd om eigen denkkracht te ontwikkelen en kritisch vermogen in te zetten.

- Schoolwerk wordt leuker en gemakkelijker, waardoor ze ook buiten school meer met leren bezig zijn.

- Vraagt andere vaardigheden van leerlingen die zij niet spontaan verwerven waardoor zij moeite hebben om ze toe te passen.

- Doordat de leerstof op een andere manier wordt aangeboden, houden de leerlingen langer hun aandacht erbij.

- Eerst moet er aandacht besteed worden aan de professionele opvattingen en deskundigheid van docenten.

- Veel te bieden voor persoonlijke ontwikkeling en op hun maatschappelijk functioneren.

 

- Vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, ontdekkend leren en zelfsturen worden verworven.

 


Lesideeën
Maire en ik hebben samen over lesideeën nagedacht waarbij tablets in de klas gebruikt kunnen worden.
1. Eén van de lesideeën die we hadden, was een les rondom woordenschat. Het leek ons leuk om de leerlingen een app te laten downloaden van Glogster EDU. Allereerst krijgen ze enkele lessen over woordenschat via de methode (dit is sowieso de bedoeling en zo is de les makkelijk te integreren qua toetsen e.d.). In zo’n les woordenschat zijn er verschillende nieuwe woorden en uitdrukkingen die aan bod komen. De leerlingen maken in tweetallen of individueel een muurkrant waarin ze enkele woorden visualiseren. Dit kan door filmpjes te maken of te zoeken, afbeeldingen toe te voegen, verhaaltjes te typen met de woorden erin, enz. Uiteindelijk koppelen ze hun tablet aan het digibord en presenteren ze hun Glogster muurkrant aan de rest van de klas. Zo leert de rest van de klas meer over de woorden en uitdrukkingen met hun betekenissen.
2. Het andere lesidee dat we hadden, was een les rondom poëzie. De paragraaf poezie vinden de meeste leerlingen niet leuk en in de les  gaan wij er vrij snel doorheen. Vaak moeten leerlingen een tekst of gedicht lezen en daar vragen over beantwoorden. Nu is de opdracht dat de leerlingen een gedicht na gaan spelen. De gedichten kunnen leerlingen kiezen uit de verschillende gedichtenbundels die in de klas liggen. Ze gaan in groepjes van vier dit gedicht naspelen, wat ze vastleggen doormiddel van filmen of fotograferen met hun Ipad. Nadat ze dit hebben vastgelegd, gaan ze er een goedlopend film of fotoserie van maken. Als dit is gelukt, gaan de leerlingen hun werk presenteren aan de klas. Op deze manier leren de leerlingen samenwerken, werken met ICT en presenteren voor de klas.

Mijn mening

Ik vind dat tabletgebruik in de klas geen meerwaarde is. Mijn stageschool heeft tablets aangeschaft vorig jaar en er wordt tegenwoordig erg weinig mee gedaan. Dit komt omdat het installeren van apps niet zomaar individueel kan. De school moet investeren in apps en dit bleek nog een heel gedoe te zijn. Leerkrachten hebben het tegenwoordig al druk genoeg en ik denk dus niet dat veel docenten het zien zitten om veel tijd te spenderen aan het nuttig maken van de tablets. De tablets op mijn stageschool moeten ook gereserveerd worden, dus het kan niet zomaar een impulsief idee zijn. Het opzoeken van bepaalde woorden bijvoorbeeld, kan ook via de telefoon van de leerlingen. Daar is niet per se een tablet voor nodig. In de literatuur vond ik vooral veel nadelen en ik ben het met grotendeels alle nadelen eens. Een onmisbare kracht binnen een les, kan een tablet naar mijn mening nooit zijn. Ik denk dat het opschrijven van bepaalde zaken beter uit zal komen. Laptops zorgen ervoor dat leerlingen snel een deel kunnen typen in de klas. Bij een tablet kan dit niet.