Lesideeën website-maken
Mijn opdracht is
gericht op leerlingen van de tweede klas havo/vwo.
Ik heb één lesopdracht bedacht waarin als het ware vier lesideeën terugkomen. Het is de bedoeling hierbij dat de leerlingen een leesboek lezen die zij het allerleukst vinden. Ik wil graag een koppeling maken tussen het ‘ouderwets’ lezen van een boek en het gebruiken van ICT om de gevonden informatie te kunnen verwerken.
Hieronder een stappenplan met de bijbehorende kerndoelen.
Benodigdheden:         - laptops of computers per leerling
                                   - het bijbehorende boek (als E-book of een papieren versie)
                                   - een digibord om stappen te visualiseren

1.                     Mindmap

Kerndoel      
De leerling leert strategieën bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.


De leerlingen lezen ieder een boek uit de leeslijst. Ze gaan de informatie die ze uit het boek hebben gehaald ordenen in een online mindmap. Door een tool te gebruiken kunnen ze dit voor elkaar krijgen. In deze mindmap komen begrippen voor die ze tijdens hun lessen al geleerd hebben. Ze vertellen in hun werk over:      - de opbouw van het verhaal
                                                                                                                                    - de tijd (vertelde tijd en verteltijd)
                                                                                                                                    - de hoofd- en bijfiguren
                                                                                                                                    - het genre
                                                                                                                                    - de thema’s
                                                                                                                                    - hun mening
In deze mindmap kunnen de leerlingen digitale middelen gebruiken om de rest van de klas meer te vertellen over hun gelezen boek. Door filmpjes, geluidsfragmenten, foto’s, enzovoort. toe te voegen, zullen zij uiteindelijk een digitaal boekverslag hebben. Op één pagina zal een mindmap staan met de linkjes naar andere bestanden, filmpjes, foto’s, enzovoort. Zo kan de presentatie gegeven worden aan de hand van die ene website en kunnen de leerlingen de website thuis en op school bewerken.

2.                     Eigen toets
Kerndoel      
De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, lezen, schrijven) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.


De leerlingen gaan een toets maken voor iemand anders in de klas. Ze maken een toets voor bijvoorbeeld grammatica of spelling. Dit doen ze natuurlijk op webklik.nl. Door de opgaves op de website te zetten, kunnen ze natuurlijk nog niet ingevuld worden. Daarom zullen ze moeten zorgen voor een antwoordblad. Via een hyperlink kan de ander een bestand op Word openen om daarin zijn antwoorden te zetten.
Ze kunnen hierbij afbeeldingen, filmpjes of andere links gebruiken om daarbij oefeningen te bedenken.

3. en 4.            Tijdschrift maken
Kerndoelen   
De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken

De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.

De leerlingen gaan wederom een leesboek lezen. De opdracht die ze daarna maken, is een uitgebreidere opdracht, die meerdere lessen zal duren. De leerlingen gaan een tijdschrift maken. Als voorbeeld neem ik het boek ‘Vallen’ van Anne Provoost. Mogelijkheden voor pagina’s binnen het tijdschrift hierover, zouden kunnen zijn:
- Interviews met de hoofdpersonen.
- Een liefdescolumn met daarin een ‘waargebeurd’ liefdesverhaaltje.
- Een horoscoop met gebeurtenissen uit het boek (op een globale manier omschreven).
- Reclamebladen over voorwerpen uit het boek (kettingzagen, ice-tea).
- Reclameblad over de plaats waar het zich afspeelt: de Franse heuvels. Bijvoorbeeld een korting op een vakantie hiernaartoe.
- Hot/Not pagina met kleding, gedragen door de personen in het boek.
- Een gedicht als afsluiter bijvoorbeeld, over een bepaald deelonderwerp uit het boek.

Iedere pagina krijgt een eigen pagina op de website.

Aandachtspunten website-maken
- Het is goed om instructies beschikbaar te hebben. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met deze gebruiksaanwijzing. Zo zijn ze meteen extra bezig met begrijpend lezen.

- De leerlingen moeten weten wat alle mogelijkheden van een website zijn. Door ze te laten aanrommelen kom je een heel eind, maar het werkt ook goed om als docent een websitevoorbeeld te maken. Zo zien ze wat er allemaal mogelijk is.

- Het is belangrijk om eisen te stellen aan leerlingen. Wanneer de opdracht duidelijk is, zal het voor leerlingen makkelijker worden om gericht aan het werk te gaan. Daarnaast heeft het als voordeel dat leerlingen niet te veilig blijven en nieuwe dingen proberen in hun website. Als er bijvoorbeeld een filmpje op de homepage moet staan, zullen ze uit moeten gaan zoeken hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen.