Inventarisatielijst P-college

Hulpmiddelen

Aantal

Computers

226

Er bevinden zich computers op iedere verdieping. In de gangen staan tafels met computers, ieder klaslokaal bevat een pc voor de leerkracht, de school heeft een mediatheek met een grote groep computers. Daarnaast zijn er drie computerlokalen beschikbaar voor reservering. Via de site http://pcreserveercomp.ivo-deurne.nl kunnen docenten de beschikbaarheid bekijken van de lokalen en ze hebben de mogelijkheid tot het maken van een reservering. Hieraan houdt de school zich strikt.
Enkele leerlingen op het P-college worden beschouwd als ICT talenten. Zij zijn graag bezig met computers en helpen graag bij evenementen op schoolniveau. Tijdens iedere pauze zijn ze bezig met het testen van geluid en licht via de computers boven de aula.

Tablets

48

Vorig schooljaar zijn er voor het eerst tablets in gebruik genomen. Een kar met tablets heeft de school in haar bezit. Hier zijn enkele apps op te vinden die leerlingen kunnen gebruiken tijdens hun lessen. Toch worden ze vrijwel nooit gebruikt. Apps kunnen alleen in het algemeen gedownload worden, waardoor veel docenten de moed al hebben opgegeven. Ze zijn niet gespecialiseerd op één vak. Zo zijn ze niet van onmisbare waarde.

Laptops

67

Twee verdiepingen op het P-college hebben laptopkarren. Via de lift kunnen ze vervoerd worden. Deze laptops moeten tevens gereserveerd worden via de eerder genoemde site. Er zijn verder weinig regels aan verbonden, behalve de eis dat ze weer goed in de oplader terecht moeten komen.
Dit schooljaar is één eersteklas begonnen als ‘laptopklas’. Alle leerling in alleen die klas nemen iedere dag een laptop mee naar school. Deze hebben de ouders zelf bekostigd. Ze hebben allemaal dezelfde. De docenten die lesgeven aan deze klas proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van deze laptops, maar dit is niet altijd mogelijk. Bij Nederlands, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en wiskunde werken de leerlingen met een digitale methode.

Camera’s

7

Er zijn bewakingscamera’s aanwezig, maar ook een spiegelreflex camera voor schoolse evenementen.
Regelmatig mogen leerlingen filmpjes maken met hun eigen telefoon. Deze filmpjes worden weer gebruikt voor de lessen. Docenten zijn niet bang om de telefoons tevoorschijn te halen tijdens hun lessen om hun lesdoelen beter te behalen.

Printers

15

Kopieermachines

3

Digitale borden

25

Bijna ieder lokaal heeft een digitaal bord. De ruimtes die geen digitale bevatten, hebben wel een beamer. Digitale borden worden vaak gebruikt om lesstof te visualiseren. Wiskundeleerkrachten gebruiken een schrijfprogramma, geschikt voor dit bord.Er is tevens een programma dat ieder bord bezit: C-tools. Hier kunnen leerkrachten ook op schrijven tijdens hun lessen.

Beamers

12

Ruimtes zonder een digitaal bord, bezitten een beamer. Zo kan het computerscherm altijd geprojecteerd worden. Hier is wel een afstandsbediening bij nodig, maar die is altijd in het lokaal aanwezig.

Internet (ELO)

n.v.t.

Het P-college maakt al jaren gebruik van de ELO. Leerlingen en leerkrachten beschikken allen over een wachtwoord. Leerlingen hebben op deze manier contact met leerkrachten en andersom. De school werkt met Magister. Dit systeem zorgt voor een heleboel hulpmiddelen om het onderwijs zo digitaal en rijk mogelijk te maken. Leerkrachten kunnen lesmateriaal via Magister op de ELO zetten, het huiswerk en de toetstijden in hun agenda zetten (zodat leerlingen hier ook van op de hoogte zijn), persoonlijke afspraken met leerlingen inplannen met alle bijbehorende informatie, cijfers invoeren, enz. Daarnaast hebben vooral mentoren de taak om belangrijke informatie van hun mentorleerlingen in een overzicht te zetten, zodat iedere docent die aan hen lesgeeft hiervan op de hoogte is. Op de ELO zijn verschillende mappen te vinden met allerlei informatie over de school, foto's, roosters, enz. ELO is dus als het ware een onderdeel van Magister. Leerlingen kunnen hun werk via de ELO inleveren, maar niet iedere docent maakt hier gebruik van. Vaak vinden zij het werk op papier gemakkelijker na te kijken en te bespreken met de groep. Magister is ook goed voor het krijgen van een digitaal overzicht van jouw klassen wanneer leerlingen afwezig zijn, spullen zijn vergeten, eruit worden gestuurd of hun huiswerk zijn vergeten. Na iedere les moet dit overzicht worden ingevuld en moet de les worden afgesloten. Zo zijn vooral de kerngroepleiders op de hoogte van de individuele vooruitgang van leerlingen.

 

Mening
Ik vind dat mijn stageschool best met de tijd meegaat. Ze heeft verschillende hulpmiddelen in haar bezit, die niet iedere school zal hebben. Tablets bijvoorbeeld, zijn niet normaal voor andere scholen om te gebruiken. Het P-college dacht hier anders over. Dit komt vast doordat verschillende leerkrachten zelf ook in het bezit zijn van bijvoorbeeld i-pads. Ze zien in hun vrije tijd hoe vaak ze zulke gadgets gebruiken en nemen deze ervaringen mee naar de vergaderingen. Zo werden er tablets aangeschaft. Er wordt dus wel degelijk geluisterd naar docenten en die docenten denken weer aan wat leerlingen interessant zouden vinden.
De laptops zijn bijna altijd gereserveerd op het P-college. Ook de computerlokalen zijn vaak bezet. Dit wil wel zeggen dat de school volop gebruik maakt van de hulpmiddelen die ze hebben. Dit maakt het vaak lastig om flexibel om te gaan met de spullen. Docenten moeten weken van tevoren al weten of we iets willen gebruiken, terwijl ik vind dat dit ook spontaan zou moeten kunnen. Wanneer leerlingen komen met ideeën bijvoorbeeld, of een leerkracht zelf een programma ontdekt waar hij/zij wat mee kan in de klas, is het zonde om deze kans te laten gaan.
De variatie aan hulpmiddelen is dus goed, maar de hoeveelheid zou  beter kunnen.
Daarnaast zou het fijn zijn als de digiborden wat vaker gebruikt zouden kunnen worden. Ik loop vaak aan tegen het probleem dat borden niet goed gekallibreerd worden. Dit zorgt voor een struikelblok wanneer een docent spontaan op dit bord zou willen schrijven. Er bestaat een programma om te kunnen schrijven op het digibord, C-tools, maar weinig leerkrachten blijken hier vanaf te weten. Dat is een voorbeeld van iets waar ik wat minder tevreden over ben: de inlichtingen die we krijgen over mogelijkheden met het digibord. We kunnen namelijk niet zomaar even wat gaan downloaden, aangezien de beheerder daar toestemming voor moet geven. Zo geldt dat trouwens ook met de tablets.
Ik ben zeer tevreden over het ELO-programma, Magister. Veel leerkrachten helpen elkaar hiermee en de directie zorgt ervoor dat iedereen consequent bezig is met het hanteren van het hulpmiddel. Zo worden docenten gedwongen om het te gebruiken. Vaak zien ze later de voordelen ervan in, omdat het even duurt voordat ze positief zijn over nieuwe hulpmiddelen.
Ik denk dat de school vooral goed moet nadenken voordat ze hulpmiddelen aanschaffen, zodat het ook werkelijk effect heeft op het onderwijs. Dit is tenslotte het doel van al die veranderingen. Cursussen aan leerkrachten (die verplicht zijn) zou al helpen.